Европа обяви хомеопатията за вредна


На страниците на „За Науката“ неведнъж е посочвана опасността, която се крие в приемането на хомеопатията за част от медицината. Тя не само НЕ е медицина, но реално представлява опасност за здравето на хората. А сега Европа официално се произнесе по този въпрос… и истината, поднесена от учените, няма да се хареса на поддръжниците на този лъженаучен метод за „лечение“…

Научният консултативен съвет на европейските академии (EASAC) публикува изявление, в което категорично определи хомеопатията за отделена от медицината и подчерта опасностите за здравето, произтичащи от нея.

В рамките на изявлението EASAC посочва, че липсват каквито и да било надеждни научни доказателства, че хомеопатията има каквото и да било лечебно действие, извън плацебо ефекта, който от своя страна е ненадежден, нискоефективен и трудно повторно възпроизводим. Допълнително се поставя акцент и върху това, че популяризирането на хомеопатията може да доведе до значителни  вреди върху здравето на пациента, когато той избягва базирани на доказателства медицински грижи и средства, в полза на въображаемо хомеопатично лечение. Не е пропуснато да бъде споменато и потенциално опасното „лечение“ на домашни любимци с хомеопатични продукти, което от своя страна може да доведе и до риск за здравето не само на тях, но и на собствениците им. Не на последно място по важност, обърнато е внимание и на факта, че често пъти върху производството и разпространението на хомеопатични продукти се упражнява слаб контрол от страна на официалните власти.

Зад изказаните в публикацията твърдения стоят данни, получени от научните изследвания, проверени и публикувани в авторитетни и безпристрастни органи, посочени в документа.

В заключение EASAC дава следните препоръки, касаещи производството, разпространението и употребата на хомеопатични продукти:

1. Да се създадат стандартизирани регулаторни изисквания, основани на информацията за ефикасността, безопасността и качеството на всички хуманни и животински медицински продукти. Всеки продукт трябва да има проверими и обективни доказателства за действието си, съответстващи на обявеното от производителя му. При липсата на доказателства, такъв продукт не би трябвало да бъде одобряван, регистриран или определян като медицински.

2. Системите за обществено здравеопазване, базирани на доказателства, не трябва да въвеждат хомеопатични продукти и практики, освен ако действието им не е доказано ефикасно и безопасно, чрез строги тестове.

3. Съставът на хомеопатичните продукти трябва да бъде описан, подобно на другите здравни продукти – да има точно, ясно и просто описание на съставките и количествата им.

4. Рекламирането и популяризирането на хомеопатични продукти и услуги трябва да е в съответствие с установените стандарти за точност и яснота. Представянето на твърдения за ефикасност, безопасност и качество не бива да се правят без проверимо и възпроизводимо доказателство.

Пълният текст на изявлението може да бъде намерен на адрес: http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Homepathy_statement_web_final.pdf

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори