Огромен проект си поставя за цел описването на генома на всеки един сложен жив организъм


Проектът „Биогеном на Земята“ (Earth Biogenome Project, EBP) е едно от най-амбициозните начинания в областта на биологията. Обявен като идея преди няколко години, той си поставя за цел в рамките на 10 години да се извърши секвениране (описание на ДНК последователността) на всички сложни живи организми на Земята – около 1,8 милиона вида до момента!

Проектът вече е в ход, като до края на годината трябва да са описани генетичните последователности на приблизително 1/3 от всичките около 9 400 таксономични семейства.

Следващият етап ще обхване секвенирането на по един представител от всичките 180 000 рода. Последният трети етап ще приключи с пълното секвениране на всеки еукариотен организъм (притежаващ клетъчно ядро) – растения, животни, гъби, както и някои едноклетъчни.

EBP има всички шансове из основи да промени начина, по който се извършват биологичните изследвания. Данните от него ще позволят на биолозите да правят широкообхватни сравнения между генома както на близко-, така и на далечнородствени организми. По този начин ще може много по-ясно да се изясни как се регулират отделните гени и каква е точната им функция в общата генетична картина.

Важен „страничен ефект“ на проекта ще бъде и възможността  да се наблюдава генетичното здраве на организмите и по този начин на възможно най-ранен етап да стане ясно дали даден организъм е застрашен.

Понастоящем по проекта работят 44 организации от 22 държави, като той привлича данни и от десетки други по-малки проекти  с подобна насоченост, но с по-малък обхват. Очаква се разходите по проекта да са около 4 и половина милиарда долара, което предвид сложността  и обхвата му, всъщност е удивително малко. За пример – първото секвениране на човешкия геном надхвърли 3 милиарда долара.


Източник:

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори