ЕС препоръчва нови мерки за подобряване на събирането и рециклирането на малки електронни устройства


Европейската комисия публикува набор от политически препоръки към своите държави-членки в опит да увеличи събирането и рециклирането на малки електронни устройства. Тези препоръки имат за цел да подкрепят и стимулират връщането на употребявани мобилни телефони, таблети, лаптопи и техните зарядни устройства, за да се повиши нивото на събираемост и да се насърчи повторната употреба, ремонтът, обновяването и възстановяването на тези компактни електронни устройства.

Понастоящем процентът на събираемост на малки електронни устройства в ЕС е нисък, като например при мобилните телефони той е под 5 %. Това означава, че в домакинствата в ЕС се намират около 700 милиона неизползвани или изхвърлени мобилни телефони.

Тези устройства са не само източник на електронни отпадъци, но и съдържат ценни материали, включително суровини от първостепенно значение. Например един смартфон съдържа редкоземни елементи, кобалт, индий, тантал, галий, както и различни благородни метали.

Увеличаването на ремонта, повторната употреба и рециклирането на малки електронни устройства е в съответствие с амбициите на ЕС да премине към кръгова икономика. То допринася и за сигурността на доставките на критични суровини и енергия, като в крайна сметка повишава стратегическата автономност на ЕС.

Политическите препоръки, очертани от Европейската комисия, включват:

  • Финансови стимули: Отстъпки, ваучери, схеми за връщане на депозити или парични награди могат да се използват за стимулиране на потребителите да връщат своите малки електронни устройства. Тези стимули следва да бъдат насочени както към малката потребителска електроника, която вече не функционира, но все още се съхранява в домакинствата, така и към малката работеща електроника, която хората вече не използват, но може да бъде препродадена, използвана повторно или поправена. За да се улесни вземането на информирани решения, на потребителите следва да се предоставят инструменти за изчисляване на стойността на техните устройства.
  • Използване на пощенски услуги: Потребителите могат да бъдат насърчавани да връщат употребявани и ненужни мобилни телефони, таблети и лаптопи, като им се предоставят предварително платени пликове или етикети.
  • Партньорства: Могат да бъдат създадени партньорства между организации за повторна употреба и оператори на схеми за обратно приемане. Освен това могат да се определят цели за повторна употреба и подготовка за повторна употреба.
  • Информираност за пунктовете за събиране: Потребителите могат да бъдат по-добре информирани за пунктовете за събиране, като се увеличи тяхната видимост и удобство. Информацията за най-близките пунктове за обратно приемане може да бъде интегрирана в удобни за ползване карти, инструменти за търсене и приложения. В тези пунктове хората трябва да получават и уверения, че личните им данни, съхранявани в тези устройства, се обработват и изтриват по сигурен начин..

Тъй като ЕС се стреми да намали електронните отпадъци, да насърчи рециклирането и да запази ценните суровини, тези препоръки създават предпоставки за по-устойчиви практики, свързани с малките електронни устройства, които са от полза както за потребителите, така и за околната среда.


Източник: ЕК

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори