Да бъдеш родител прави някои хора нещастни


Като цяло, схващането на повечето хора е, че наличието на деца осмисля живота и прави хората по-щастливи. Но емпиричните данни от не едно или две изследвания понякога сочат… точно обратното.

Изследване от 2011 г., проведено от Норвежкия институт за социални изследвания, сравнява схващането на хората, че хората с деца са по-щастливи с реалните факти. Извод на изследването е, че „хората вярват, че живота без деца е по-празен, по-малко удовлетворяващ и по-самотен, от този на родителите“. В същото време данните сочат точно обратното – децата в семейството оказват негативно влияние върху благополучието и удовлетвореността от живота на родителите.

Друго, независимо изследване, е извършено от Националния съвет по семейни отношения в САЩ. В този мета-анализ е обърнато внимание върху един по-специфичен показател – семейното удовлетворение. Изследването стига до извода, че бездетните двойки имат по-романтични взаимоотношения. При жените това е силно изразено при наличието на малки деца, докато при мъжете се наблюдава без значение на възрастта на децата. Според авторите тези резултати вероятно се дължат на конфликти, произтичащи от новите роли, които родителите трябва да изпълняват и от ограничаването на свободата им.

Трето изследване, отново извършено в САЩ, разглежда връзката между щастието и родителството, но този път са обхванати 22 страни, членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Данните от него сочат, че във високоразвитите индустриализирани страни хората без деца като цяло са по-щастливи от тези, които са родители. Най-податливи на тази  зависимост са жените, самотните родители, родителите в по-ниските социално-икономически слоеве и тези, живеещи в общества, в които липсват подходящи политики за стимулиране на родителството.

Не всички данни обаче са негативни. В рамките на гореспоменатото изследване също така е установено и това, че в страни като Норвегия, Испания и Португалия родителите са по-щастливи от хората без деца. В тези страни държавните политики по отношение на семейството са по-благоприятни и стимулиращи – повече дни отпуск, по-високи обезщетения, по-ниски образователни разходи и др. подобни. Допълнително от това в част от тези страни (например в Испания) традиционната култура отдава по-голямо значение на семейния и фамилния живот – съществуващите проблеми се обсъждат и решават в рамките на семейството/фамилията.


Източник: bigthink.com

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори