Откриха три нови елементарни частици


Само преди 10 години благодарение на данните от Големия адронен колайдер бе потвърдено съществуването на Хигс бозона. Оттогава броят на новите елементарни частици, открити с огромната машина постоянно нараства, като досега са открити 66 адрона – силно взаимодействащи субатомни частици, съставени от кварки и антикварки. Кварките от своя страна са 6 вида – възходящ, низходящ, чаровен, странен, горен и долен -, съчетаващи се по различни начини, като по този начин се образуват различни частици.

Съвсем наскоро броят на известните елементарни частици се увеличи с още 3, след като физици, обявиха за откриването на непознат досега пентакварк (адрон, изграден от 5 кварка) и на 2 тетракварка (адрон, изграден от 4 кварка).

Откриването на нови и нови елементарни частици помага на физиците да разберат как те се свързват помежду си; да разберат разликите между материята и антиматерия и да изградят по-добър модел за това какви сили и закономерности стоят зад скритите основи на нашата Вселена.


Източник и снимки: CERN

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори