Почти половината от мигриращите видове в света са пред изчезване


Нов доклад на Организацията на обединените нации (ООН) рисува мрачна картина за мигриращите животни по света, като разкрива, че почти половината от всички известни видове са в процес на изчезване. Това са около 44% от 1200-те мигриращи вида, проследявани от ООН, като повече от една пета от тях са на ръба на изчезването.

От пойните птици, които изпълват небето със своите мелодии, до величествените китове, прекосяващи огромните океани, тези същества играят жизненоважна роля за поддържането на здрави екосистеми. Техните пътувания през континентите свързват местообитанията, разпространяват семена и контролират популациите от вредители. Но самата им мобилност ги излага на различни заплахи:

  • Загуба на местообитания: С разрастването на човешкото развитие критичните места за спиране и размножаване изчезват, което фрагментира миграционните маршрути и оставя животните без място, където да отидат.
  • Незаконен лов и риболов: Неустойчивите практики намаляват популациите, като тласкат някои видове към изчезване.
  • Замърсяване: Замърсяването с пластмаса, химически замърсители, както и шумовото замърсяване вредят на мигриращите животни по време на пътуванията им.
  • Изменение на климата: Промените в метеорологичните условия, повишаването на морското равнище и окисляването на океаните нарушават моделите на миграция и застрашават източниците на храна.

Докладът призовава за незабавни действия за спиране и обръщане на този тревожен спад.


Източник: ScienceX

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори