Незрящите имат по-добра словесна памет от хората с нормално зрение.


Според ново проучване незрящите хора запомнят речта по-добре от тези, които са със здрави очи.

Проучването е извършено върху 20 слепи и 22 зрящи възрастни хора, които са подложени на различни тестове.

При един от тестовете и на двете групи се пуска да чуят поредица от букви. След кратка пауза тази поредица е повторена, но този път отделни букви са били заменени или разбъркани. В рамките на теста хората, които са били с нормално зрение, са носели превръзка на очите си, за да разчитат единствено на слуховата си памет.

Резултатите сочат, че при този тест, незрящите показват по-добра слухова памет. Според учените това се дължи на факта, че в ежедневието хората с нормално зрение в огромна степен разчитат на визуални подсказки, за да си припомнят разни неща, докато незрящите са лишени от тази възможност, поради което те са принудени в по-голяма степен да използват паметта си.

Интересен факт е, че по-добрата слухова памет при незрящите е само по отношение на запомняне на речта, но не и на звуци от околната среда, където няма разлика в степента на запомняне.


Източник: Arcos, K., Harhen, N., Loiotile, R. et al. Superior verbal but not nonverbal memory in congenital blindness. Exp Brain Res 240, 897–908 (2022). https://doi.org/10.1007/s00221-021-06304-4

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори