Стъпка по-близо до изкуствената фотосинтеза


Учени от Калифорнийския технологичен институт, създадоха електропроводим филм, който може да прокара пътя към създаването на устройства, способни чрез поглъщане на слънчевата светлина, да разделят водата и да произвеждат водородно гориво. Устройството наподобява процеса на фотосинтеза, използван от растенията.

Приложен като защитен слой върху полупродникови материали като силиций, никеловия оксид спира окисляването им и играе важна роля в базирано на слънчевата светлина, производство на горива като метан или водород.

Никеловият оксид освен това повишава ефикасността, стабилността, ефективността и безопасността в системите за производство на гориво.

Разработката може да помогне за създаването на системи за изкуствена фотосинтеза, наричани още слънчево-горивни генератори или „изкуствени листа“.

Разработваната система се състои от три основни компонента – фотоанод, фотокатод и мембрана. Фотоанодът използва слънчевата светлина, за да окисли водните молекули за генерирането на кислород, протони и електрони. Фотокатодът повторно комбинира протоните и електроните, за получаването на водород. Мембраната, от своя страна, държи газовете разделени един от друг.

Източник: http://www.caltech.edu/news/one-step-closer-artificial-photosynthesis-and-solar-fuels-45875

Снимка: Caltech

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори