Страните, които водят в световното научно развитие


Националната фондация за наука в САЩ публикува данни, според които в световен мащаб през 2018 г. са публикувани 2 555 959 научни труда – с над 800 000 повече, отколкото десетилетие по-рано. Ето как са разпределени те по страни.

На първо място, с почти 21% принос, е Китай. През 2018 г. научните публикации, произлизащи от там, са малко над 528 000.

На второ място, с 16,5% принос, е САЩ. Публикуваните трудове в областта на науката и инженерството от там, са почти 423 000.

Следващите значими източници на научно знание, са Индия, Германия, Япония, Великобритания, Русия и Италия, с дял между 3-5%.

Ако се отчете сумарния принос на европейските страни, то тогава те се нареждат сред първенците по отношение на приноса към общото научно човешко познание.

Макар сам по себе си броят на научните публикации да не може да бъде мерило за състоянието и развитието на науката, то той определено е сред индикаторите, с които то може да бъде установено. Навлизайки в 21-ви век, човечеството, както изглежда, уверено продължава по пътя на ускорено развитие, в основата на което стои все по-пълното ни разбиране на света около нас. Остава само да се надяваме, че като цивилизация ще имаме достатъчно мъдрост как да използваме това знание не само в наша полза, но и в полза на родната ни планета.


Източник: National Science Foundation

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори