Нов материал чупи рекорда за най-ефикасно превръщане на топлина в електричество


Нов тип материал е в състояние да генерира електрическо напрежение от температурните разлики двойно по-ефективно от досега.

Термоелектрическите материали са способни да преобразуват топлината в електрическо напрежение и обратно – процес, известен като  термоелектрически ефект (ефект на Пелтие-Зеебек ). Количеството електрическа енергия, което създадения от учени от Виенския технически универсикет материал може да бъде генерира при дадена температурна разлика, е двойно по-голямо от всичко създавано досега. Всъщност, то е достатъчно, за да може да се осигури безжично захранване на най-разнообразни сензори и дори на маломощни компютърни процесори.

Материалът представлява тънък слой желязо, ванадий, волфрам и алуминий, положени върху силициев кристал.

Усъвършенстването и практическото приложение на новия материал може да намери приложение в редица области – например за развитието на т. нар. Интернет на нещата – взаимодействащи помежду си различни устройства, превозни средства, отделни вещи и дори цели сгради, свързани в огромна мрежа.


Източник и снимка: TU Wien

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори