Нов биосензор може да открива увреждания на ДНК в реално време


Учени разработиха биосензор, който е способен да открива двойни прекъсвания в нишките на ДНК в реално време и да предоставя информация за мястото и времето на увреждането.

При двойните прекъсвания двете вериги на ДНК се прекъсват на едно и също място, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху клетъчния растеж и нормалното функциониране на клетките.

Новият биосензор използва флуоресцентен резонансен енергиен трансфер (FRET) и се състои от два флуоресцентни протеина, използвани като багрила, които изследват взаимодействията между молекулите. Изследователите са успели да прикрепят флуоресцентните багрила към протеини, участващи в клетъчния отговор при засечено увреждане на ДНК.

Сензорът е тестван в човешки ембрионални бъбречни клетки и резултатите показват, че той е по-чувствителен от конвенционалните техники за имунооцветяване и би  могъл да бъде полезен в области като лечението на рак и откриването на лекарства, тъй като предоставя полезна индикация за степента на увреждане на ДНК.


Източник: Jung-Soo Suh et al, A novel DNA double-strand breaks biosensor based on fluorescence resonance energy transfer, Biomaterials Research (2023). DOI: 10.1186/s40824-023-00354-1

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори