Нивата на холестерола, кръвното налягане, теглото и тютюнопушенето в детска възраст предопределят риска от сърдечносъдови заболявания като възрастен


Учени от Оксфордския университет представиха първото убедително доказателство за това как рискови фактори, като холестерола в кръвта, кръвното налягане, индекса на телесната маса (ИТМ) и тютюнопушенето при децата,  предопределят риска от възникване на сериозни сърдечносъдови заболявания като възрастен.

Данните обхващат около 40 000 души от САЩ, Австралия и Финландия, наблюдавани от 1971 г., когато са били още деца между 3 и 19 години, до навършването на 50-годишна възраст. За този период са отчитани случаите и честотата на възникване на сърдечносъдови заболявания, водещи до хоспитализация или смърт.

За всеки рисков фактор е изчислен отделен рисков коефициент за настъпване на сърдечносъдови събития. Накрая е изчислен сумарен рисков коефициент за всички рискови фактори. Последното показва колко е важен всеки един от рисковите фактори, когато са взети предвид всички останали рискови фактори.

За сърдечносъдови събития, водещи до хоспитализация данните са:

  • ИТМ: увеличение от 10% води до 20% по-висок риск от настъпване на събитие.
  • Кръвно налягане: увеличение от 10% води до 40% по-висок риск от настъпване на събитие.
  • Кръвен холестерол: увеличение от 10% води до 16% по-висок риск от настъпване на събитие.
  • Тютюнопушене в детска възраст води до 77% по-висок риск от настъпване на събитие.

Процентите за настъпване на сърдечносъдови събития, водещи до смърт, са почти идентични с тези, водещи до хоспитализация.


Източник: European Society of Cardiology

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори