Модел разкрива как се разпространява дезинформацията


Всичко започва от един „свръхразпространител“  и чрез разширяваща се мрежа от взаимодействия достига всички. Онези, които и преди са били засегнати от други варианти, е възможно да притежават по-голяма устойчивост към новия вариант.

Не, не става дума за разпространението на вирусно заболяване. Това е вирусоподобния модел на разпространение на дезинформацията – информацията, чиято умишлена цел е да въведе в заблуда. Моделът е обект на ново изследване, проведено от учени от САЩ.

Изследователите са създали компютърен модел, който пресъздава разпространението на дезинформацията в реалния свят.

Моделът се основава на схващането, че убежденията, които вече притежаваме, имат пряко влияние върху това как ще възприемем нова информация. В много от случаите хората са способни да отхвърлят фактическа информация, подкрепена с неоспорими доказателства, ако тя се различава твърде много от съществуващите им вярвания.

Моделът започва с разпространяването на нова информация, идваща от институционален източник. В реалния свят това може да бъде популярна медия, религиозна организация, държавния апарат или личност с голямо влияние в социалните медии. Индивидите, получаващи нова информация, близка до собствените им убеждения, най-бързо са склонни да ги видоизменят леко и на свой ред да продължат разпространението ѝ. Ако постъпващата информация значително се различава от убежденията на индивида, той в преобладаващата част от случаите той ще я отхвърли изцяло и тя няма да доведе до никаква промяна.

Очертаващата се тенденция е, че убежденията могат да се променят, но почти винаги това става постепенно, а не скокообразно. Изключения обаче съществуват. Такова е например, когато на много влиятелен източник се случи драматично събитие, в следствие на което  той приканва последователите си да променят мнението си. Като цяло обаче, става ясно, че в преобладаващата част от случаите простото излъчване на фактологична информация не е достатъчно, за да се повлияе на система от убеждения, особено на такава, която поначало не се основава на факти.


Източник: Cognitive cascades: How to model (and potentially counter) the spread of fake news; Nicholas Rabb, Lenore Cowen, Jan P. de Ruiter, Matthias Scheutz, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261811

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори