Тези морски същества удивиха учените с уникалната си нервна система


Странни морски същества, известни като ктенофори или гребенести мекотели, удивиха учените, които отриха, че те нямат синапси, а слята нервна система. Откритието повдига въпроси за независимата еволюция, през която са минали тези уникални създания.

Ктенофорите, чиито желеподобни тела се задвижват от реснички, водят началото си отпреди около 540 милиона години. Точното време на разминаването им с останалата част от животинското царство остава неясно. Неотдавнашното разкриване на тяхната нетрадиционна нервна система обаче задълбочи мистерията около тези очарователни същества. За разлика от други животни, които разчитат на синапси за комуникация между нервните клетки, ктенофорите имат слети нервни клетки по цялото си тяло.

Учените са отрили, че повечето от нервните клетки при ктенофорите са сраснали помежду си, за да образуват непрекъснат път от клетка до клетка. Тази уникална структура, известна като синцитиум, ги отличава от другите животни, при които синапсите са основното средство за комуникация между нервните клетки.

Последиците от слятата нервна система при ктенофорите надхвърлят техния еволюционен произход. Изследването на по-широк кръг животински видове може да хвърли светлина върху еволюцията и функциите на нервните системи в цялото животинско царство, като проправи пътя към напредък в невробиологията и потенциални пробиви в лечението на различни неврологични нарушения.


Източник:Pawel Burkhardt et al.; Syncytial nerve net in a ctenophore adds insights on the evolution of nervous systems; DOI:10.1126/science.ade5645

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори