Животните се смаляват под въздействието на глобалните климатични промени


Изследователи от Университета на Кейптаун, ЮАР, публикуваха резултатите от продължително проучване, което за първи път ясно показва връзката между повишаването на температурите в глобален мащаб и смаляването на физическите размери на животински видове.

Учените отдавна имат предположението, че с повишаването на температурите еволюционно предимство ще имат по-леките и малки животни. През годините те са събрали различни данни в подкрепа на тази теза. Но досега липсваха данни за по-голям период.

Данните на новото проучване обхващат 23-годишно наблюдение (1976 – 1999 г.) на една популация планински стърчиопашки – местен вид птици, обитаващи поречието на река Палмиет.

В конкретният случай, съпоставяйки данните за теглото и големината на стърчиопашките с данните за повишаването на температурите за същия регион и период, учените са установили ясна зависимост между двете тенденции.

Това откритие се добавя към други, по-рано направени, че климатичните промени оказват пряко влияние върху ареала на разпространение, сезонното поведение и размножителния период на видовете.

Понастоящем е трудно да се определи какви ще са точните последствия от смаляването. Но биолозите отдавна знаят, че физическите размери на даден вид са важен индикатор за плодовитостта му, за способността му да оцелява при различни неблагоприятни условия, както за уязвимостта му от хищници.


Източник: Jorinde Prokosch et al. Are animals shrinking due to climate change? Temperature-mediated selection on body mass in mountain wagtails, Oecologia (2019). DOI: 10.1007/s00442-019-04368-2

Снимка: Derek Keats, FLICKR (CC-BY 2.0)

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори