Да отгледаш… сграда?!


Съвременните градски джунгли са изградени предимно от бетон и стомана. Но тези материали изискват големи количества енергия за създаването и обработката си и в световен мащаб са отговорни за около 10% от парниковите газове, надминавайки сфери като авиацията. Учени от Кеймбридж считат, че биха могли да предложат решение на този проблем. Те работят върху идеята в бъдеще вместо от бетон и стомана, сградите да се създават от отгледани в лабораторията материали, със свойствата на кости!

Futuristic-Skyscrapers

Досега върху идеята да се създават и използват подобни материали, се е гледало като на обещаваща по отношение на медицинските импланти. Но учените считат, че съществуващите техники могат да бъдат приложени и в по-голям мащаб, за нуждите на строителството.

Една сграда, построена от материали със свойствата на кост, би била не само по-лека, но би предложила други интересни възможности – възможността да се самолекува, точно както го правят истинските кости. Освен това, енергията за създаването на подобни биоматериали е много по-малка отколкото тази, нужна за бетон и стомана. По този начин драстично би могло да бъде намалено и отделяното количество парникови газове.

Учените в момента работят по намирането на начин при създаването на нови материали вместо колаген от животински произход, да използват синтетичен протеин. Надали работата им ще намери практическо приложение в непосредствено бъдеще, но в по-дългосрочен план разработки като тази, могат да бъдат началото на промяна в познатите ни техники на строителство.


Източник: http://www.cam.ac.uk

Снимки: eVolo; Zhang Yu

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори