Засякоха гравитационния „шум“ на Вселената


През 2016 г., 100 години след като Айнщайн ги беше описал теоретично, учените потвърдиха откриването на първите гравитационни вълни — влиянието, което телата с тяхната маса, оказват върху тъканта на пространство-времето на Вселената. Днес, няколко години по-късно, астрономията на гравитационните вълни е процъфтяваща област. Базираните на Земята детектори досега са потвърдили близо 100 събития с гравитационни вълни. Това са, слабо казано, невероятни постижения и изискват смайващо прецизни инструменти. Това е така, защото учените изчисляват, че големината на гравитационна вълна, достигнала Земята е около милиардна част от диаметъра на атом! А сега астрономията получи нов тласък — за първи път учените успяха да засекат фоновия гравитационен „шум“ на Вселената.

Независимо едни от други няколко международни екипа от астрофизици обявиха за откриването на обещаващи сигнали във времевата характеристика на пулсарите — неутронни звезди, които на равни интервали излъчват радиация — които показват наличието на гравитационни вълни. Въпреки че все още не са потвърдени на 100% (сигурността на резултатите се оценява на около 98%), сигналите предполагат, че през Галактиката безспирно се носят гигантски гравитационни вълни.

Гравитационните вълни се генерират от масивни космически събития и откриването им дава представа за динамиката на Вселената. Размерът на Земята ограничава откриването на гравитационни вълни с по-голяма дължина на вълната, но наличието на радиопулсари в нашата Галактика предоставя възможност за наблюдение. Пулсарите излъчват точно определени по време сигнали, които могат да бъдат повлияни от нанохерцови гравитационни вълни, предоставяйки средство за изучаване и разбиране на тези явления. Екипите предполагат, че наблюдаваният фон на гравитационните вълни може да се получава при сливането на свръхмасивни черни дупки в центровете на галактиките.

Потвърждаването на сигналите се очаква през следващите една-две години, което ще постави началото на нова ера в астрономията на гравитационните вълни на нанохерцова основа. Изследователите очакват да разкрият характеристиките и източниците на тези гравитационни смущения, да хвърлят светлина върху свойствата на свръхмасивните черни дупки и да разширят разбирането ни за Вселената.


Източници: The NANOGrav 15-year Data Set: Evidence for a Gravitational-Wave Background; The NANOGrav 15-year Data Set: Observations and Timing of 68 Millisecond Pulsars; The NANOGrav 15-Year Data Set: Detector Characterization and Noise Budget; The NANOGrav 15-year Data Set: Search for Signals from New Physics; Searching for the Nano-Hertz Stochastic Gravitational Wave Background with the Chinese Pulsar Timing Array Data Release I.

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори