ГМО-културите – за или против?


ГМО-културите са опасни за здравето… ГМО-културите водят до редица заболявания, включително до ракови… ГМО-културите не са достатъчно добре изучени, за да бъдат използвани… Под една или друга форма повечето от нас са чували тези или подобни думи, когато е ставало дума за ГМО-културите . Може би споделяте това виждане, а може би – не. Нека видим какво има да каже науката, а ние като сериозни хора, разчитащи на рационално мислене, нека вземем своето непредубедено решение.

Нека първо започнем с това какво точно е ГМО. Да, почти всички знаят, че зад това се крият думите Генетично Модифициран Организъм. Но… какво всъщност означава това?

В Европа за генетично модифициран организъм се приема организъм (без човешкия), който е с променен генетичен материал, постигнат без естествено размножаване и/или кръстосване на индивидите.

Точно това изкуствено вмешателство от страна на човека задейства първите червени сигнални лампички у повечето от нас. Дали е редно да го правим? Дали разбираме достатъчно? Дали не си играем със сили, които са отвъд възможностите ни за контрол? Бъдете сигурни, че същите въпроси си ги задават и множество учени. Нека видим какво имат да кажат те.

През годините са извършени множество сериозни изследвания, чиято цел е била да установят доколко опасни или безопасни са ГМО-културите. Какво е общото между тях? Че няма нито едно сериозно научно доказателство за каквито и да било вредни влияния на ГМО-културите! А когато фактите говорят, рационалните хора обикновено отварят ума си за тях, дори те да не са тези, които са очаквали да чуят.

Но нека не бъдем голословни.

През 2013 екип италиански учени реши да събере голям брой научни трудове върху ГМО и потенциалното им вредно въздействие и да потърси сред тях едно или множество доказателства, които да потвърдят опасенията, често битуващи в широката общественост.

За целта те събраха почти 2000 отделни научни труда (1783, ако трябва да сме по-точни), обхващащи 10-годишен период, и обобщиха резултатите от тях в едно-единствено изследване.

Официалното им заключение, след проведения анализ да трудовете и данните в тях е, че „Научното изследване заключи, че досега не са открити никакви значителни рискове, директно свързани с употребата на генетично променени организми“.

Цялото изследване може да бъде намерено на адрес: http://www.geneticliteracyproject.org/wp-content/uploads/2013/10/Nicolia-20131.pdf

А каква е вашата позиция? Страхувате ли се от разпространението на ГМО-култури и ако Да – защо?

 

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори