Биоразнообразието на Мадагаскар може да се нуждае от… 23 милиона години, за да се възстанови!


Мадагаскар е сред местата с най-голямо биоразнообразие в света. През последните около 80 милиона година дивата природа там се е развивала в голяма степен изолирана от външния свят и над 90% от нея не се среща никъде другаде на Земята.

За съжаление, като всяка подобна островна екосистема, тази също е изключително крехка и податлива на човешкото влияние. В наши дни загубата на местообитания, прекомерния лов и климатичните промени се явяват огромна заплаха за дивия живот на Мадагаскар. Само от бозайниците там, от които досега са известни 219 вида, над 120 са застрашени от изчезване.

В ново проучване, публикувано наскоро, група учени извършиха оценка колко време е било необходимо на Мадагаскар да развие уникалното си биоразнообразие и ако то изчезне, колко време ще е нужно, за да се появи ново такова. Отговорът е неочакван и стряскащ – цели 23 милиона години!

Понастоящем повече от половината бозайници в Мадагаскар са включени в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Тези животни са застрашени най-вече поради действията на човека през последните 200 години.

В рамките на изследването си учените са създали генетични родословни дървета за всички известни бозайници на острова, за да установят как всички тези видове са свързани помежду си и колко време им е било необходимо, за да еволюират от различни общи предци. На база получените данни те екстраполират колко време е отнело за получаването на подобно биоразнообразие и по този начин създават оценка за това колко време би отнело на еволюцията да „замени“ всички застрашени видове, ако те изчезнат.

Полученият резултат показва, че шанса живота на Мадагаскар да се запази в близко до оригиналното му разнообразие е сега или никога.


Източник: Michielsen, N.M., Goodman, S.M., Soarimalala, V. et al. The macroevolutionary impact of recent and imminent mammal extinctions on Madagascar. Nat Commun 14, 14 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-022-35215-3

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори