„GPS“ за навигация из невралните мрежи на мозъка


Учени разработиха метод, позволяващ им да картографират нервалните мрежи на мозъка. Наречен „NPS – неврална позиционираща система“, методът изхожда от логиката, използвана за работата на GPS.

От над век учените усилено се опитват да разучат в по-големи детайли невралните мрежи в мозъка. Те се изградени от неврони със специално предназначение и чрез тях се извършват процеси като обработка на информацията и управление на рефлексите. Подробното им познаване е важна стъпка към разгадаването на работата на самия мозък.

Макар вече да има разработени и други системи, които да картографират невралните мрежи, на тях им липсва или достатъчно голям обхват или достатъчно голяма детайлност.

Новият метод за наблюдение обаче позволява на учените да определят точното местоположение на нервните влакна на множество отделни нервни клетки и то с точност до отделно нервно влакно. Наблюдавайки едновременно голям брой нервни влакна, учените са способни да разберат как нервните клетки от един дял в мозъка са свързани и обменят информация с тези от другите дялове. Това прави възможно да се получи обща представа за организационните принципи на невралните мрежи – нещо непосилно за досега съществуващите методи за наблюдение.

Методът е интересен. Основава се на маркирането на местоположението основното тяло на дадена нервна клетка. След това в целевата тъкан, в която се намира нервната клетка се инжектират няколко различни багрила на определено разстояние едно от друго. След няколко часа тези багрила са усвоени от нервните влакна на  клетката, където се пренасят чрез т. нар. секреторни мехурчета, които се грижат за преноса на вещества в клетката. Като се изхождат от интензитета и вариациите на цветовете, учените са способни да съставят карта на нервните влакна.

Методът е донякъде сходен с GPS, където местоположението на приемника на GPS сигнала се определя като се вземат предвид разстоянията от три или повече сателита в околоземна орбита.

Източник: http://new.huji.ac.il/en/article/26465

Снимка: Dr. Shlomo Tsuriel & Dr. Alex Binshtok

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори