Първи резултати от генно редактиране на нормални човешки ембриони


Китайски учени обявиха първите резултати от проведен експеримент, свързан с редактирането на гени на нормални човешки ембриони!

При опитите учените са използвали придобилата през последните години популярност техника за промяна на гените, наречена CRISPR. Тя се базира на факта, че някои бактерии притежават своеобразен механизъм, чрез който могат „в движение“ да си изработват имунитет срещу досега непознати за тях заболявания. Учените използват тези бактерии, за да откриват и унищожават чужда за организма ДНК. Това става чрез използването на специален белтък, наречен Cas9. По този начин директно могат да се внасят промени в генома на живи организми, като части от него се премахват, пренареждат или добавят.

Целта на проведеното изследване е да се види какво е практическото приложение на CRISPR за премахване на мутации, за които се знае, че потенциално водят до различни болести, от нормално развити човешки ембриони. Досега повечето подобни изследвания са провеждани върху анормално развити ембриони.

Резултати от изследването сочат, че при нормалните ембриони може да бъде постигната забележимо по-висока успеваемост по отношение на това, да се предотврати появата на една или друга болест и ембриона да запази нормалното си развитие. При 3, от общо проведените 6 генетични корекции, учените са успели да „ремонтират“ генетични аномалии в организма.

Това е първото по рода си подобно изследване в света. В повечето държави използването на CRISPR е строго регулирано, особено що се касае до използването му върху хора. Макар  генното редактиране безспорно да крие потенциални опасности, то е и ключа към предотвратяването на множество заболявания.


Източник: link.springer.com

Снимка: Science Photo Library/Getty

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори