Това са имената и местоположенията на стоте души, отговорни убиването на планетата ни!


В ежедневието си живеете ли със съзнателната мисъл, че трябва опазвате околната среда във възможно най-голяма степен? Дано отговорът е положителен! ТРЯБВА да е такъв – планетата ни буквално се задъхва от негативните последици на човешката цивилизация. От тях битовото и индустриалното замърсяване и отделянето на парникови газове, са сред най-големите заплахи не само за нас, но и за целия живот на родната ни планета. И доколкото за битовото замърсяване можем да сторим нещо, то за индустриалното носят отговорност огромни компании с многохиляден персонал.

За около 70% от отделените в атмосферата парникови газове, са отговорни… едва 100 компании! Само 100 компании! И доколкото самите компании са като неперсонализирана сила, то зад управлението им стоят отделни хора, които могат да бъдат назовани.

Именно това прави картата, която може да разгледате по-долу. Всяка компания е представена с името си, името на главния изпълнителен директор и къде живее той.

Големината на държавите е изобразена, като са взети емисиите на въглероден диоксид от началото на индустриализацията до 2011 г.

Би било наивно да се счита, че само от тези 100 човека зависи дали ще секне замърсяването или не. Те просто са гласа на компаниите, а зад тях стои волята на огромен брои акционери. И все пак… все пак, това са 100 души, които в по-голяма степен от всеки друг измежду нас имат шанс да променят нещо и да спасят планетата… стига да имат волята и желанието за това. Дано поне някои от тях опитат да го направят!


Източник: The Decolonial Atlas

Изображение: Jordan Engel

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори