Хората убиват 80 милиона акули годишно, от които 25 милиона са застрашени видове, въпреки глобалните разпоредби


Според неотдавнашно проучване около 80 милиона акули умират всяка година при риболов. Тази тревожна цифра включва над 30 % от застрашените видове, което подчертава спешната необходимост от по-ефективни мерки за опазване.

Данни от 2012 г. до 2019 г. разкриват тревожна тенденция: смъртността на акулите от риболов се е увеличила от 76 млн. на 80 млн. годишно. Това нарастване на смъртността е настъпило въпреки затегнатите законодателни мерки за защита на акулите.

Проучването, публикувано на 11 януари в списание Science, включва цялостен преглед на данни за риболова от 150 държави. Изследователите са използвали и компютърно моделиране и са провели интервюта с редица експерти — включително учени, правителства, защитници на околната среда и работници в областта на рибарството — за да проверят своите оценки.

Свръхуловът представлява значителна заплаха за акулите, които често са обект на лов заради перките си или са случайно убити, като страничен улов.. Проучването обаче показа, че законодателството за предотвратяване на премахването на перките на акулите не е намалило броя на убитите акули. Всъщност то може би неволно е довело до увеличаването му – тъй като съществува регламент за премахване на перките, рибарите задържат цялата акула и така постепенно се увеличава търсенето на такова месо на пазара.

Тези констатации подчертават спешната необходимост от повече действия за спасяване на застрашените видове акули. Настоящите мерки се оказват недостатъчни, за да се ограничи нарастващата заплаха за тези жизненоважни морски хищници. Ясно е, че е необходим по-ефективен подход към опазването на акулите — такъв, който да отговори на сложните предизвикателства, породени от свръхулова и непреднамерените последици от добронамереното законодателство.


Източник: Boris Worm et al.,Global shark fishing mortality still rising despite widespread regulatory change.Science383,225-230(2024).DOI:10.1126/science.adf8984

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори