Водещи учени отхвърлиха популярната конспиративна теория за отровни химически самолетни линии в небето


Конспиративната теория за химическите самолетни линии (наричани още кемтрейлс, от англ. chemtrails) твърди, че някои следи, оставяни от самолетите в небето, са следи от химически или биологични агенти, преднамерено разпръсквани на големи надморски височини с цели, пазени в тайна от обществеността в секретни, нелегални програми, ръководени от правителствени власти.1 Липсата на каквито и да било доказателства в подкрепа на това твърдение не попречи на конспиративната теория да придобие постепенно увеличаваща се популярност до степен правителствата на страни като САЩ и Канада да излизат с официални изявления по въпроса. А сега думата имат учените…

Екип от почти 80 водещи учени в областта на атмосферните проучвания публикува резултатите от изследване, целящо да установи дали самолетните следи са пълни с коктейл от отрови или не. При изследването са проверени твърденията на подкрепящите кемтрейлс теорията, че в оставяните следи от самолетните двигатели освен водни пари, има и елементи като барий, стронций и алуминий, опасни за човешкото здраве и околната среда. За разочарование на вярващите в кемтрейлс (и за радост на всички останали) подобни елементи не са открити.

Учените посочват, че сред причините хората по-често да виждат следи от самолетни двигатели в небето (наричани контрейлс, от англ. contrails), са увеличения обем на полетите, а глобалното затопляне и увеличената височина на полетите могат да бъдат „обвинени“ за по-дългото задържане на следите в небето.

По отношение на предоставяните от поддръжниците на кемтрейлс „доказателства“ под формата на взети снежни, почвени и водни проби, съдържащи някои потенциално опасни вещества, учените считат, че позитивните резултати се дължат на неправилно взети проби. Те посочват за пример, че е достатъчно стъкления съд, в който се пренася пробата да е с метална капачка, за да се замърси съдържанието и да се получат грешни резултати.

Дали това ще успокои най-упорито подкрепящите кемтрейлс теорията? Надали. Но всички останали хора, формиращи мнението си на база рационално мислене, подкрепено с научни факти, могат да имат една грижа по-малко.

1Уикипедия.


Източник: news.uci.edu

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори