Използваната утайка от кафе може да се окаже обещаващо средство за отстраняване на хербициди от околната среда


Всяка години вследствие на световното потребление на кафе се генерират милиони тонове отработена утайка, които могат да навредят на околната среда и дивата природа.

Неотдавнашно изследване обаче показва, че отработената утайка от кафе може да има и полезно приложение. В рамките на проведено проучване и опити, е намерен начин тя да може да бъде използвана като мощен адсорбент за бентазон — силно невротоксичен хербицид, често използван в селското стопанство.

Учените са установили, че когато добавят цинков хлорид (ZnCl₂) към утайката, се получава активиране на съдържащия се в нея въглерод. Това ѝ придава свойства, подобни на тези на активния въглен и по този начин може да се постигне до 70% ефективност при отстраняването на бентазон. Също така получената смес е била ефективна и при извършени високочувствителни тестове за установяване замърсяване на водата.

Според учените, това е още един един начин за постигане на т. нар. кръгова икономика — модел на производство и потребление, при който отпадъчните продукти са сведени до минимум.


Източник: Bianca Caroline da Silva Rocha et al, Removal Of Bentazone Using Activated Carbon From Spent Coffee Grounds, Journal of Chemical Technology & Biotechnology (2024). DOI: 10.1002/jctb.7630

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори