Тези риби си говорят точно като нас


Когато човек има да каже нещо по-важно, често за по-голямо въздействие той може да вмъкне нарочни паузи в изказа си, за да привлече вниманието на околните.

Подобно поведение е наблюдавано и при други животни, сред които птици и жаби. Но едно скорошно изследване показва, че подобен модел следва и… вид риби!

Става дума за вида Brienomyrus brachyistius – неголеми риби, спадащи към семейството на лъчеперките. Те общуват помежду си посредством слаби електрически сигнали.

Учените са забелязали, че когато са събрани по двойки, рибите активно вмъкват паузи между отделните пакети електрически сигнали, които излъчват. Когато са сами подобно поведение не се наблюдава и „речта“ им е много по-еднородна.

Учените смятат, че по този начин рибите избягват опасността постоянното им „говорене“ постепенно да бъде възприето като фонов шум от останалите риби и по този начин да не бъде навреме отразена важна нова информация.

Интересен факт е, че паузите на рибите са много подобни по структура и продължителност на тези, които правим и ние, когато искаме да бъдем чути.

Учените предполагат, че това се дължи на факта, че паузите са обусловени една и съща мозъчна особеност.

Когато рецепторите в мозъка са стимулирани за по-продължително време, синаптичните връзки отслабват, което понижава сензорната активност като цяло – явление, известно като синаптична умора.

Тъй като невроните в мозъка на рибата и на човека са в основата си едни и същи, то и времето, което им необходимо, за да си отпочинат, е приблизително еднакво.


Източник: Pauses during communication release behavioral habituation through recovery from synaptic depression; Tsunehiko Kohashi, Adalee J. Lube, Jenny H. Yang, Prema S. Roberts-Gaddipati, Bruce A. Carlson; DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.04.056

Снимка: efishgenomics.zoology.msu.edu

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори