Стивън Хокинг с призив за по-добър свят


Стивън Хокинг, публикува кратко видео, в което призовава за постигането на един по-добър свят. В него той говори за това, че може да се сме първото поколение, което да премахне крайната нищета, да живее в по-равноправно общество… и да сме последното, което да е заплашено от глобалните климатични промени. Бидейки един от най-големите учени и най-умните хора, живели въобще, може би е добре да се вслушаме в думите му. Зад тях стои един отговорен и буден човек и вълнението му по тези наболели проблеми може да се усети дори чрез уж безизразния изкуствено създаден глас на професора.

Ето го и самото видео.

https://www.youtube.com/watch?v=YCWeTj0GDfg

Видеото е част от кампания за популяризиране на Целите за устойчиво развитие на ООН – списък с цели, които светът като цяло трябва постигне до 2030 година.

E-Sustainable-Development-Goals

Изброени са 17 различни цели. Постигането на дори само част от тях, може да промени света към по-добро, ето ги и тях*:

1. Повсеместно прекратяване на бедността във всичките ѝ прояви.

2. Край на гладът, постигане на сигурност и подобрена хранителност на храната и насърчаване на устойчиво селско стопанство.

3. Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благополучие за всеки и във всяка възраст

4. Осигуряване на всеобхватно и равнопоставено качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички

5. Постигане на междуполово равенство и увеличаване правата и възможностите на всички жени и момичета

6. Осигуряване устойчиво управление и достъп до водните ресурси за всички

7. Осигуряване на достъп до евтина, надеждна устойчива и модерна енергия за всички

8. Насърчаване на постоянен, целокупен и устойчив икономически растеж, пълна и производителна заетост и достойна работа за всички

9. Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на всеобхватна и устойчива индустриализация и на иновациите

10. Намаляване неравенството в и между страните

11. Откритост, сигурност, жизнеспособност и устойчивост на градовете човешките поселища

12. Осигуряване на рационални модели на потребление и производство

13. Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните промени и техните последици

14.Съхранение и рационално използване на океаните, моретата и морските ресурси в интерес на устойчивото развитие

15. Защитаване, възстановяване и насърчаване на рационално използване на земните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, прекратяване и обръщане на процесите на ерозия на почвата и прекратяване намаляването на биоразнообразието

16. Насърчаване на миролюбиви и отворени общества в интерес на устойчивото развитие, осигуряване на достъп за правосъдие да всички и изграждане на ефективни, отговорни и основани на широко участие институции на всички равнища

17. Укрепване на средствата за изпълнение и съживяване на глобалното партньорство в интерес на устойчивото развитие

На определена за 25-27 септември в Ню Йорк среща, световните лидери ще се съберат, а да одобрят официално гореизброените цели

Както се вижда планът е амбициозен и меко казано – труден – но не и неосъществим. Според груба преценка постигането на целите ще струва около 4 трилиона долара – сума, която приблизително отговаря на федералният бюджет на САЩ за идната година.

* Неофициален превод - оригиналните текстове можете да откриете на http://www.un.org/sustainabledevelopment/

Снимка: ООН

 

 

 

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори