Способни ли са осите на логическо мислене? Може би са!


Учени от Мичиганския университет обявиха резултатите от интересни експерименти, сочещи, че по всяка вероятност осите… са способни на логическо мислене!

Логическото мислене не е присъщо за насекомите. Задълбочени изследвания върху пчелите например, сочат, че въпреки високата си степен на организираност, те не са способни на такова мислене. Но както изглежда, това е различно за осите.

Определянето дали даден организъм е способен на логическо мислене не е лесна задача. Учените трябва да разполагат с надежден механизъм, чрез който да стане ясно, че създанието осъзнава, че „ако А е по-голямо от Б и Б е по-голямо от С, то А също е по-голямо от С“.

В рамките на експериментите учените са използвали двойки цветове, с който насекомите е трябвало да свикнат. При докосване един от цветовете е освобождавал слаб електрически заряд, докато другият не е. Така осите бързо са научили кой цвят е „безопасен“ и кой не е.

След това, учените добавили нова двойка цветове за научаване. След като и те са научени от осите, учените са разбъркали цветовете в двойки, които не са били представяни досега. За тяхна изненада, осите са демонстрирали способност да разпознават безопасните цветове в този нови условия и са приложили това си знания за да справянето с нови неизвестни.

Разбира се, учените не бързат да обявяват, че осите имат логическо мислене като нашето. Но все пак са способни да използват известни връзки, от които да си правят изводи, помагащи им да се справят в непознати ситуации. По-нататъшни изледвания може би ще установят защо осите притежават тази способност, а видове като пчелите – не. Междувременно на откритието може да се гледа като на възможност поне бегло да надникнем в един съвсем чужд на нашия ум.


Източник: Biology Letters

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори