Торбест саблезъб тигър е имал може би най-необичайните очи сред хищниците


Изследователи откриха, че изчезнал бозайник от Южна Америка, известен като торбест саблезъб тигър, е имал уникална комбинация от характеристики, които са го направили успешен хищник въпреки странния му външен вид.

Thylacosmilus atrox е бил едър хищник, живял преди около 3 милиона години. Имал е изключително дълги горни кучешки зъби и широко разположени очи…, които са наподобявали тези на тревопасните животни, като кравите и конете.

С помощта на компютърна томография на три черепа изследователи от Аржентина и САЩ са установили, че очните ябълки на животното са били ориентирани вертикално и силно изпъкнали навън, което му е помогнало да постигне 70-градусово припокриване на зрителните полета — подобно на това на котката.

Това означава, че торбестият саблезъб тигър е можел да вижда триизмерно и да определя точно местоположението на плячката си, въпреки че очите му не са били насочени напред, както е при повечето други хищници.

Учените считат също, че дългите зъби на животното не са използвани за хапане или дъвчене, а по-скоро за пробождане и рязане на жертвите. Изследването хвърля нова светлина върху разнообразието и еволюцията на бозайниците в Южна Америка след изчезването на динозаврите.

Т. atrox е принадлежал към изчезнала група торбести животни, наречени спарасодонти, които не са били тясно свързани със съвременните торбести животни като кенгуруто и коалата. Спарасодонтите са заемали различни екологични ниши, като хищници и мършояди, докато не са били заменени от плацентни бозайници, които са мигрирали от Северна Америка преди около 2,5 милиона години.


Източник: Gaillard, C., MacPhee, R.D.E. & Forasiepi, A.M. Seeing through the eyes of the sabertooth Thylacosmilus atrox (Metatheria, Sparassodonta). Commun Biol 6, 257 (2023). https://doi.org/10.1038/s42003-023-04624-5

Снимки: Jorge Blanco

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори