Учените са все по-близо до пълната „рецепта“ за възникването на живота


Произходът на живота, „искрата“, която го е направила възможен, винаги е била сред най-вълнуващите теми и е предмет на огромен брой изследвания. Учените отдавна знаят, че един от най-ранните „играчи“ на сцената на живота е рибонуклеиновата киселина (РНК). Но самият произход на тази мъничка молекула, способна да съхранява генетична информация и да ускорява химични реакции, подобно на протеините, беше загадка. Досега.

Британски учени от Кеймбриджкия университет публикуваха ново изследване, чрез което за първи път е видно как от набор прости вещества, широкоразпространени на древната Земя, могат да бъдат получени и четирите градивни блокчета на РНК – цитозин, урацил, аденин и гуанин.

Поотделно различните блокчета са създавани при един или друг експеримент, но досега учените не можеха да създадат подходящи условия, при които да бъде възможно образуването и на четирите в рамките на един експеримент. Но сега учените вече имат представа как това може да стане.

Оказва се, че единственото, което е необходимо, е да има начален микс от кислород, азот, метан, амоняк, вода и циановодород. Под въздействието на тогавашните условия тези вещества могат да преминат през поредица от свързвания в по-сложни съединения (като например цианоацетилен и хидроксиламин), които водят до образуването на първите две блокчета – цитозин и урацил. При образуването им на своя страна се задействат поредица от нови реакции, водещи по появата на другите две блокчета – аденин и гуанин. Всички тези реакции стават в рамките на един и същи експеримент, което в голяма степен подкрепя тезата на учените как точно може да се появила РНК.

Разбира се, рано е да се каже, че мистерията на живота е напълно разбулена. Така например учените все още трябва да използват външен химикал за да свържат четирите градивни блокчета в по-дълги вериги, формиращи генетичен материал. Но досегашните им успехи са обнадеждаващи, че е възможно да се открият първичните условия, довели до появата на живота.


Източник: Science Magazine

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори