Разгадаха един от най-тайнствените ръкописи в историята


Ръкописът на Войнич  е тайнствена неразчетена книга, написана през 15 век от неизвестен автор, на неизвестен език, с неизвестна азбука. Или поне беше такава досега! Британски учен успя да разгадае езиковата система и дори да преведе избрани части от ръкописа, успявайки там, където други учени и машини се провалят през последните повече от 100 години.

Оказва се, че книгата е написана на отдавна изчезнал и изгубен във времето проторомански език. От съвременните езици към романските могат да бъдат причислени такива, като португалски, испански, френски, италиански и румънски.

В книгата е използвана писменост, която е своеобразно съчетание от различни, вече умрели езици, сред които дори разговорен латински език. Самата знакова система също е по-сложна и неинтуитивна в сравнение с повечето известни други писмености. Така например, в ръкописа няма използвани препинателни знаци, а за обозначаване на определени звуци са използвани множество двойни, тройни, дори и петорни съседни гласни букви в рамките на една сричка.

На база постигнатото досега са преведени отделни пасажи от книгата. Те са посветени на медицинското приложение на определени растения, на астрологията, вулканичните изригвания и др. разнообразни теми. За пълно дешифриране на ръкописа, ще е необходимо да бъдат разбрани граматическите правила на използвания в него език.


Източник: Open Culture

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори