Пчелите познават концепцията за Нула?!


Концепцията за Нула е трудна за разбиране и на човешките деца обикновено са им необходими няколко години да я осмислят. Затова до не толкова отдавна се смяташе, че тя е възможна само за умствените възможности на хората. По-късни проучвания показаха, че това не е точно така – някои маймуни и птици също имат мозъци, способни да осмислят това. А сега едно ново проучване подсказва, че един неочакван представител на животинското царство също притежава това математическо умение – медоносните пчели!

Мозъкът на пчелата има по-малко от милион неврона, а този на човека – над 86 милиарда. Затова е меко казано удивително, че животно с толкова по-малък мозък има необходимите познавателни възможности за една такава концепция.

В рамките на изследване учените са провели поредица от експерименти, целящи да установят дали пчелите разбират концепцията за „по-голямо от“ и „по-малко от“ и дали могат да я продължат докато стигнат до нула.

За да установят това, те са примамили пчелите до бели листове, залепени за стена. На всеки лист е имало между 1 и 6 тъмни петна. Чрез използването на захарен разтвор като награда, пчелите са обучавани да разберат „по-голямо“ и „по-малко“. Например за „по-малко“ пчелата е получавала награда, когато кацне на лист с 3 тъмни петна, вместо на такъв с 5.

Следвайки тази тренировка, пчелите са изправени пред неочаквано предизвикателство – наличието на нов, напълно празен лист. Невероятно, но онези пчели, преминали тренировката за „по-малко“ безпогрешно се насочвали към белия лист, въпреки че никога преди не са се сблъсквали с него!

И ако това не ви се струва впечатляващо, помислете над следното – има цели човешки цивилизации, чиито бройни системи така и не са успели да „открият“ нулата!


Източник: Science Magazine

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори