Очакваната продължителност на живота продължава да нараства през последните 30 години, въпреки пандемията от 2020 г.


Ново проучване установи, че средната очаквана продължителност на живота в световен мащаб се е увеличила с около 6 години от 1990 г. насам, което бележи значителен напредък в борбата с някои от водещите причини за смърт в света. Изследването, което предоставя първото глобално сравнение на смъртните случаи, причинени от COVID-19, с други причини, показва, че усилията за борба с болести като диария, инфекции на долните дихателни пътища, инсулт и исхемична болест на сърцето, са били до голяма степен успешни.

Появата на пандемията COVID-19 през 2020 г. обаче е забавила този напредък, особено в регионите, които са най-силно засегнати от вируса. Въпреки тези предизвикателства в Югоизточна Азия, Източна Азия и Океания се наблюдава най-голямото нетно увеличение на очакваната продължителност на живота, като от 1990 г. насам тя се е увеличила с 8,3 години. Това подобрение се дължи на значителното намаляване на смъртността от хронични респираторни заболявания, инсулт, инфекции на долните дихателни пътища и рак.

В проучването, което актуализира оценките от изследването „Глобална тежест на заболяванията“ (GBD) 2021, се отбелязва и драматична промяна в петте основни причини за смърт. За първи път от три десетилетия насам COVID-19 изпреварва инсулта като втората водеща причина за смърт в световен мащаб.

Латинска Америка и Карибският басейн, заедно с Африка на юг от Сахара, отбелязват най-сериозен спад в продължителността на живота вследствие на пандемията.

Проучването GBD 2021 предоставя цялостен анализ на смъртността по причини за смърт, като предлага информация за заболяванията, които са повлияли на тенденциите в продължителността на живота. В него се разглеждат и географските промени в моделите на заболяванията с течение на времето, като се предполага, че разбирането на тези тенденции може да доведе до по-ефективни стратегии за намаляване на смъртността и интервенции в областта на общественото здраве.

Изследването подчертава успеха на някои региони в предотвратяването на смъртността от основни заболявания и наранявания, но също така посочва, че някои от най-тежките заболявания понастоящем са концентрирани в определени райони, като например чревните заболявания в Африка на юг от Сахара и Южна Азия.

За маларията проучването установява, че 90 % от смъртните случаи са настъпили само в 12 % от населението на света, което подчертава необходимостта от целенасочени интервенции в тези силно натоварени райони.

Освен че хвърля светлина върху въздействието на COVID-19, проучването предупреждава за нарастващата заплаха, която представляват незаразните болести, като диабет и бъбречни заболявания, които се увеличават в световен мащаб. То отбелязва и неравномерния напредък в борбата със заболявания като исхемична болест на сърцето, инсулт и рак, като страните с високи доходи са постигнали по-значителен напредък от страните с ниски доходи.

Констатациите от проучването GBD 2021 подчертават важността на продължаващите усилия за разбиране и борба със заболяванията, които влияят върху продължителността на живота в световен мащаб, както и необходимостта от справедливи здравни интервенции във всички държави.


Източник: Global burden of 288 causes of death and life expectancy decomposition in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021; DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00367-2

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори