За първи път изкуствен интелект бе признат като изобретател


ЮАР и Австралия станаха първите страни, които официално признаха, че машина, притежаваща изкуствен интелект, може да бъде призната и вписана като изобретател.

Решението им идва в резултат на няколкогодишни усилия от страна на професора по право от Университета в Съри Райън Абът, който подава нови патентни заявки в 17 страни по света. Сред подадените са такива за регулируем контейнер за храна и за авариен маяк. Като техен автор е посочена изкуствена невронна система, наречена DABUS.

И тук започват неволите, защото нормативната база просто не е готова за това и не съществуват прецеденти, на база на които да се вземе решение.

В САЩ Службата за патенти и търговски марки (USPTO) постановява, че съгласно действащите патентни закони на страната, за изобретатели е позволено да бъдат признати само физически лица. Подобно е отношението и на Европейското патентно ведомство, което гледа на DABUS просто като на инструмент, използван от човека.

Създателят на DABUS д-р Стивън Талер не е съгласен с подобно схващане. Той определя творението си като „двигател на творчеството“ и посочва,че то е способно самостоятелно да генерира нови идеи и изобретения, разчитайки на трилионите си неврони, с които разполага. Затова с помощта на Райън Абът той започва да води битка, с която да промени битуващите схващания.

Нещата обаче започват да се променят. В Австралия, с постановление на Федералния съд, вече се се приема, че система или устройство с изкуствен интелект не може да бъде заявител или получател на патент, но може да бъде посочен като изобретател. Останалите две роли (засега) се поемат от хората с които системата с ИИ работи. Подобно решение няколко дни по-рано бе взето и в ЮАР, където DABUS бе признат за автор на гореспоменатия контейнер за храна от държавното патентно ведомство.


Източници: The Guardian; Tech Monitor

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори