Телескопът Джеймс Уеб откри органични молекули около зараждащи се звезди


Астрономите, използващи космическия телескоп Джеймс Уеб (JWST), откриха сложни органични молекули в непосредствена близост до 2 формиращи се звезди. Това откритие предлага вълнуващи улики за произхода на обитаемите планети и потенциала за живот отвъд Земята.

Идентифицирането на сложни органични молекули в космоса е важен етап, който хвърля светлина върху дългогодишна загадка за произхода на тези основни градивни елементи на живота.

Астрономите са направили анализ на материята около 2 формиращи се звезди: IRAS 2A и IRAS 23385. Особен интерес предизвика IRAS 2A, която поразително прилича на ранните звезди, за които се смята, че са съществували в началния стадий на нашата Слънчева система.

В хладния прах около тези млади звезди изследователите са открили богат набор от съединения, включително етанол, оцетна киселина, мравчена киселина, метан, формалдехид и серен диоксид. Наличието на тези сложни органични молекули в ледената среда около формиращите се звезди предполага, че те могат да се образуват чрез процеса на сублимация, при който твърдите вещества преминават директно в газ, без да преминават през течна фаза.

Това откритие оспорва предишни предположения за разпределението и преноса на сложни органични молекули в космоса. То предполага, че тези молекули може да са по-разпространени и мобилни в галактиките, отколкото се смяташе досега. Ледените молекули потенциално могат да бъдат погълнати от формиращи се комети или астероиди, като изминават огромни разстояния, преди да се сблъскат с формиращи се планети. Този процес би могъл да послужи като механизъм за доставяне на основните съставки за живот на нови светове.


Източник: JWST Observations of Young protoStars (JOYS+): Detecting icy complex organic molecules and ions – I. CH4, SO2, HCOO−, OCN−, H2CO, HCOOH, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3OCHO, and CH3COOH; W. R. M. Rocha, E. F. van Dishoeck, M. E. Ressler, M. L. van Gelder, K. Slavicinska, N. G. C. Brunken, H. Linnartz, T. P. Ray, H. Beuther, A. Caratti o Garatti, V. Geers, P. J. Kavanagh, P. D. Klaassen, K. Justtanont, Y. Chen, L. Francis, C. Gieser, G. Perotti, Ł. Tychoniec, M. Barsony, L. Majumdar, V. J. M. le Gouellec, L. E. U. Chu, B. W. P. Lew, Th. Henning and G. Wright; A&A, 683 (2024) A124; DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202348427

Снимка: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI)

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори