Мерните единици скоро ще бъдат обновени


До краят на 2018 г. килограмът такъв, какъвто го познаваме… вероятно няма да съществува! Без паника, мерната единица ще остане, разбира, но начинът ѝ на измерване, ще се промени драстично! Промени ще има и при другите мерни единици, използвани по Международната система за единици (SI), съгласно предложение за обновяването им, публикувано за първи път през 2014 г.

Понастоящем за един килограм се приема масата на международния прототип на килограма. Пазен в специално помещение в Международното бюро за мерки и теглилки, във Франция, това е метален цилиндър, изработен от сплав на 90 % платина и 10 % иридий. И макар по света да има негови реплики, в крайна сметка, това което познаваме като килограм, зависи от този единичен физически обект. И той дори не е с константни свойства. Постепенно масата му се променя, след като определен брой атоми го напускат с времето. Това може да не изглежда много, отнесено към ежедневието ни… но за учените, които трябва да работят с максимална точност, независимо дали описват черна дупка или единичен атом, разликата може да е от критично значение.

Именно за да се избегнат подобни неудобства, съгласно предложението, от 2018 г. всички основни мерни единици трябва да бъдат предефинирани, като този път за тяхна основа ще бъде използвана точно определена природна константа, която е изучена и надлежно измерена. И само за да ги припомним ето ги и основните мерси единици по SI:

  • секунда (време)
  • метър (дължина)
  • килограм (маса)
  • ампер (електрически ток)
  • келвин (термодинамична температура)
  • мол (количество вещество)
  • кандела (интензитет на светлината)

Ако не броим килограмът останалите основни мерни единици вече не се базират на физически обекти, а на проявленията на различни природни феномени при определени условия. Но тяхното изчисление не винаги е проста задача.

С новата промяна килограмът ще бъде определен на база на константата на Планк; секундата ще бъде равна на едно отмерване на цезиев атомен часовник; скоростта на светлината ще бъде използвана за изчислението на 1 метър;  елементарният електричен заряд ще се използва за изчислението на ампера; константата на Болцман ще изходната точка за определяне на келвин; константата на Авогадро ще е в основата на 1 мол и на светоотдаването ще определя канделата.


Източник: Wkipedia.org

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори