Нов начин за борба с устойчивостта към антибиотици


Да се каже, че антибиотиците са важно и широко използвано средство за лечение, е чисто подценяване на важността им за човешкото здраве. Но през около стоте години от създаването им, с честотата на тяхната употреба се е повишавала и устойчивостта на бактериите към тях. През последните десетилетия тази тенденция е все по-тревожна и Световната здравна организация има не един и два доклада, в които подчертава увеличаващата се опасност от това антибиотиците да спрат да действат.

За да предотвратят това, много учени по света работят по откриването на различни механизми, чрез които могат да попречат на бактериите да развият висока резистентност. А сега екип учени от Университета на Монреал считат, че имат обещаващо ново „оръжие“ в тази борба.

Един от начините, чрез който бактериите си предават гени, носещи по-голяма устойчивост към действието на антибиотиците, е чрез обмена на т. нар. плазмиди – фрагменти от ДНК. Те пренасят полезни за бактериите гени…, които в случая не са полезни за хората. Учените смятат, че могат да блокират именно този трансфер на гени.

При изследването си учените първо са разгледали група от малки молекули за такива, които лесно се свързват към протеина TraE  – важен компонент при обмена на гени. След като са открили и изучили особеностите на такива молекули, те са създали нови молекули, които имат дори още по-голяма способност за свързване към TraE. По този начин в крайна сметка се блокира трансфера на плазмидите, носещи гена за антибиотична резистентност.

На база откритието си, което е резултат на 4-годишен труд, учените смятат, че един ден подобни молекули могат да бъдат прилагани към болничното лечение, където обикновено се случват най-големия обмен на плазмиди.

Бъдещата работа по този механизъм за борба с устойчивите бактерии може да се окаже буквално животоспасяваща за огромен брой от хора.


Източник: www.nature.com

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори