Децата, изложени на никотин в ранните си години, по-често страдат от хиперактивност и поведенчески проблеми


Ново изследване показва, че ранното излагане на децата на тютюнев дим води до по-чести прояви на хиперактивност и поведенчески проблеми.

Изследването е обхванало 1096 деца на възраст до 4 години, а количествата никотин, на които са били изложени, са установени чрез измерване нивата на котинин – метаболит на никотина – в слюнката им.

Тенденцията за негативното отражение на никотина върху поведението на децата се е запазила дори след като учените са отчели влиянието на различни фактори, сред които материалното състояние на семействата, образованието на родителите, случаите на хиперактивност в семейството, нивата на депресия, враждебност и дори коефициента на интелигентност на хората, пряко грижещи се за децата.

Тези резултати са в унисон с по-ранни изследвания, проведени върху животни, при които е отчетено негативно влияние на никотина върху развитието на дяловете от мозъка, отговорни за хиперактивост и импулсивност.


Източник: Journal of Child Psychology and Psychiatry

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори