Европейският съюз създаде насоки за развитие на изкуствения интелект


Европейският съюз публикува насоки, обхващащи настоящата и бъдещата разработка на системи с елементи на изкуствен интелект (ИИ).

Насоките не са просто вариант на популярните 3 закона на роботиката, описани от Айзък Азимов и не обхващат само роботи, които може да са плашещо подобни на човек. Вместо това, те са с по-широко предназначение и се стремят да предвидят и въведат необходим ред и безопасност в промените, произтичащи от все по-голямата степен на интеграция на различни системи с елементи на ИИ в живота ни.

Сред описаните насоки са:

  • ИИ не бива да потъпква човешката независимост. Хората не трябва да са манипулирани или  подръгвани от ИИ системи и трябва да имат възможност да прегледат или да се намесят във всяко едно решение на подобна система;
  • ИИ трябва да е сигурен и точен. Системите с ИИ трябва да притежават разумна степен на защита срещу външни злонамерени атаки;
  • Личните данни, събирани от ИИ трябва да бъдат сигурно съхранявани и частни, недостъпни за външни лица, били те злонамерени или не;
  • Системите с ИИ трябва да се създават и да работят, като следват принципите на прозрачност. Това означава, че използваните при създаването им данни и алгоритми трябва да бъдат достъпни. Също така, решенията, вземани от ИИ, трябва да могат да бъдат разбрани и обяснени от хората, работещи с тях;
  • Системите с ИИ трябва да са достъпни и да обслужват еднакво всеки, без значение на възраст, пол, раса или други характеристики.

Тези и други насоки са подробно описани в документ, публикуван на страницата на ЕС.

Разработването и прилагането на подобен набор от насоки и добри практики става все по-належащо предвид главоломната скорост, с която ИИ навлиза в животите ни. Телефони, автомобили, софтуерни услуги за крайния потребител и бизнеса, домашни уреди и цели домове – всичко това има огромен потенциал за развитие, благодарение на ИИ. Но за да стане това по полезен за нас начин, трябва да има някаква рамка, която да бъде следвана  и да е в интерес на човечеството.

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори