Най-доброто образование


Финландия и Южна Корея – две страни, различни в много отношения – история, култура, начин на живот… Но и двете могат да се похвалят с едно общо нещо – образователните им системи са всепризнати като едни от най-добрите в света. Начините, по които функционират, обаче са коренно различни

Южна Корея –  твърдост и много-много-много упорит труд

Южна Корея може да се похвали със 100% грамотно население. Образователната система там се гради върху схващането, че за да постигне успехи в живота по-късно, детето трябва да учи възможно най-интензивно сега, през цялата година, в училище и извън него. Провалът не е опция. Талантът е без значение, защото се приема, че когато се полага достатъчно упорит труд, всеки може да достигне максимума. Това води до високи резултати. Децата обаче плащат немалка цена – те от ранна възраст живеят в условията на висок стрес. Този подход се основава на културно-историческите особености на азиатската култура и по подобен начин е организирано образованието и в страни като Япония и Китай.

Финландия – извънкласни дейности и вътрешна мотивация

Финландия е на другата крайност – кратък учебен ден, допълнен с множество избираеми извънкласни дейности, често спонсорирани от училищата, които там са центрове не само на образователни, но и на социални услуги. Във финландските гимназии 1/3 от изучаваните дисциплини са избираеми, в това число и дисциплините, върху които се държат зрелостни изпити. Учителите преподават около 600 часа годишно, а останалото време използват за повишаване на професионалната си квалификация. Някои експерти наричат финландския модел утопия. В момента Финландия е в начален стадии на тотална промяна начина на преподаване, замествайки традиционното изучаване, обособено по отделни предмети, с такова, изучаващо отделни феномени – http://zanaukata.eu/?p=883

И в двете страни учителите се радват на високо уважение и професията им е престижна. Който и модел да харесате повече, едно е ясно – всеки един от тях е по-добър от повечето други модели на образование по света. Къде ли попада моделът на родното ни образование…

Източник: http://ideas.ted.com/what-the-best-education-systems-are-doing-right/

Снимка: AP Photo/Morry Gash

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори