Най-важните решения от Климатичната конференция в Париж 2015


Представители на 195 страни се срещнаха, за да обсъдят и приемат мерки, чрез които да се намали глобалната опасност чрез човешката дейност Глобалното затопляне да достигне предел, отвъд който последиците върху цивилизацията и живота като цяло ще са катастрофални. Ето най-важните неща, за които бе постигнато съгласие и по които ще се работи идните години.

Всички участници разпознаха и приеха два неоспорими факта, за които учените говорят от десетилетия:

  • Климатичните промени са надвиснала и потенциално необратима опасност за човешките общества и планета и поради това е необходимо съдействие във възможно най-голяма степен между отделните страни по света.
  • Ще е необходимо драстично намаляване на емисиите на парникови газове.

Най-важните мерки, за които всички участници бяха единодушни и за които бе постигнато съгласие са:

  • Глобалната температура се покачва и опасната граница, която трябва да избегнем е това да бъде с над 2°C. Над това повишение огромни територии от арктическите области ще се разтопят, което ще доведе до опасно и катастрофално за много места, покачване на водното равнище. Допълнително от това, в атмосферата ще бъде освободено огромно количество метан, който допълнително ще ускори парниковите процеси. За да бъде избегнато това развитие, усилията трябва да са насочени към удържане нарастването на глобалната температура в рамките на, в идеалния случай, 1,5°C.
  • За намаляването на парниковите емисии в немалка степен ще помогне опазването на горите, спиране на обезлесяването и създаване на механизми и политики за устойчиво управление на горския парк.
  • Трябва да бъдат създадени механизми, чрез които развиващите се страни да могат да получават финансова помощ от развитите такива, за да могат да въвеждат навременни и адекватни мерки за ограничаване на емисиите. Счита се, че глобално ще са необходими поне 100 милиарда долара годишно, под формата на принос от страна на развитите страни.

Макар приетите от отделните страни мерки да са незадължителни, публичното им следене и отчитане ще постави в неблагоприятна светлина онези страни, които не ги спазват.  Втора подобна среща, на която да се отчетат постигнатите резултати и да се въведат евентуални корекции в мерките, ще се проведе през 2023, а след това – на всеки 5 години.

Можем само да се надяваме, че приетите мерки ще са изпълнявани, навременни и… че вече не е твърде късно за да можем поне да забавим надвисналата опасност не само за човешката цивилизация, но за живота на Земята като цяло…

Източник: https://assets.documentcloud.org/documents/2646001/Final-COP21-draft.pdf

 

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори