Новооткрита молекула може би крие ключа към обръщане на старостта


В рамките на ново проучване е идентифицирана малка молекула, която има потенциала да обърне признаците на стареене в мускулите и мозъка. Молекулата действа чрез удължаване на теломерите и модулиране на ключови гени.

Проучването е съсредоточено върху увеличаването на нивата на теломеразната обратна транскриптаза (TERT) — протеин, който намалява с възрастта. TERT е от решаващо значение за удължаването на теломерите —  защитните „капачки“ в краищата на хромозомите, които ги предпазват от разкъсване. Съкращаването на теломерите се свързва със стареенето и свързаните с възрастта заболявания.

С напредването на възрастта върху хромозомите се натрупват химически маркери, което води до епигенетични промени, които изключват гена за TERT и намаляват производството му. Това намаляване оказва отрицателно въздействие върху целостта на теломерите и влияе върху експресията на много гени, свързани със стареенето. TERT също така регулира гените, участващи в растежа на мозъчните клетки и клетъчното стареене — състояние, при което клетките спират да се делят и допринасят за възпаленията в организма.

Изследователите се стремят да намерят съединения, които могат да увеличат TERT до нивата, наблюдавани при млади, здрави клетки. Използвайки миши клетки, модифицирани така, че да носят човешкия ген TERT, те проверяват 653 000 съединения и идентифицират мощна молекула, наречена съединение, активиращо TERT (TAC).

В лабораторни условия ТАС повишава нивата на ТЕРТ в здрави човешки клетки и в клетки от хора със синдрома на Вернер — състояние, което води до бързо стареене. Забележително е, че TAC удължава теломерите в тези клетки.

Проучването също така тества ТАС при застаряващи мишки чрез краткосрочно (една седмица) и дългосрочно (шест месеца) третиране. Краткосрочното третиране с ТАС е обърнало признаците на стареене на кръвните клетки, намалило е факторите за клетъчно стареене и е увеличило молекулите, които са от съществено значение за растежа на мозъчните клетки. Дългосрочното третиране е подобрило ефективността на паметта, координацията и мускулната сила на мишките.

Макар и обещаващ, TAC се нуждае от по-нататъшни изследвания, преди да се пристъпи при клинични изпитвания с хора. Изследователите имат за цел да модифицират лекарството, за да повишат ефикасността му и да установят евентуални вредни ефекти, въпреки че първоначално такива не са наблюдавани. Допълнителни тестове върху животни ще предшестват изпитанията със здрави доброволци и евентуално с хора със заболявания, свързани с възрастта.


Източник: TERT activation targets DNA methylation and multiple aging hallmarks; Hong Seok Shim, Jonathan Iaconelli, Xiaoying Shang, еt al.; https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.05.048

Снимка: AJC1

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори