Невиждани досега в природата минерали, бяха открити в мина в Сибир


Изследователи от Университетът Mcgill в Канада, обявиха че в сибирска мина са открили минерали, за които до момента не се е предполагало, че е възможно да съществуват в природата.

Още от 80-те години на миналият век учените създават така наречените метал-органични рамки –  съединения, образувани от метални йони и органични молекули, които имат свойството да поглъщат газове, като например въглеродния двуокис. Но досега никой не предполагаше, че в естествени условия също е възможно да се образуват подобни материали.

Интересен факт е, че двата минерала – жемчужниковит и степановит -, за които сега е установено, че имат такива необичайни свойства и структура… всъщност са познати на науката от поне 70 години насам! Технологични ограничения обаче са били причината тяхната структура да не може да бъде изучена в такива детайли, както сега.

Метал-органичните рамки рамки може да се окажат материали от критична важност в свят, в който нивата на въглероден двуокис достигат критично високи стойности. С тяхна помощ част от излишното количество CO2  може да бъде „изсмукано“ от околната среда и складирано в материалите.

Сега, когато учените знаят, че подобни съединения могат да съществуват и в природата, те могат да концентрират усилията си в откриване на други като тях, както и чрез изучаване на природните форми, да подобрят дизайна на материалите, създавани в лабораторни условия.


Източник: advances.sciencemag.org

Снимка: Igor Huskić, Friščić Research Group, McGill University

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори