Магнитна „червеева дупка“ бе създадена в лаборатория


„Червеева дупка“. Самото споменаване на термина почти със сигурност извиква поне у част от вас асоциации с множество научно-фантастични книги и филми. Червеевата дупка е своеобразен гравитационен тунел в космическото пространство, чрез който почти мигновено можете да пътувате от едно място на друго, напускайки нормалното триизмерно пространство.

Засега създаването на подобен тунел е  невъзможно, тъй като за това са необходими немислими и непостижими за днешната наука количества гравитационна енергия. В областта на електромагнетизма обаче, както се оказа, създаването на червеева дупка е възможно!

Испански учени от Universitat Autònoma de Barcelona създадоха първата червеева дупка, която може да свърже магнитно две различни области от пространството. Тя се състои от тунел, на единия край на който се подава магнитно поле. То се пренася в друга точка на пространството, като през времето на преноса то е невидимо, не може да бъде засечено, т.е. от гледна точка на нашата реалност, то пътува между двете точки извън възприеманите от нас 3 измерения на пространството.

За целта са използвани метаматериали и метаповърхности, които изграждат стените на тунела. Метаматериалите са изкуствени композитни материали. Подредбата, големината, формата, взаимното разположение и ориентацията  на техните градивни елементи са съобразени с желания макроскопичен ефект, който би трябвало да има самия материал.

При проведеният експеримент подаденото от единия край магнитно поле, се показва от другата страна като магнитен монопол – магнит, който е само с един полюс, северен или южен. Подобни магнити са описвани само на теория, поне досега.

По-нататъшното развитие на тази технология може намери и чисто практическо приложение. Такова например може да бъде отдалечаването на пациенти от източника на силно магнитно поле при ЯМР сканиране или едновременно сканиране на различни части от тялото.

Понякога технологичното развитие напълно илюстрира крилатата фраза на Артър Кларк, че „Всяка достатъчно напреднала технология е неразличима от магия„…

Източник: http://www.uab.cat/web/newsroom/news-detail/magnetic-wormhole-created-for-first-time-1345668003610.html?noticiaid=1345689132054

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори