Данните от наблюдението на Земята показват необходимостта от незабавни и координирани действия в областта на климата


Междуправителствената експертна група по климатичните промени (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) на ООН публикува окончателния си доклад за състоянието на климата на планетата. В доклада се предупреждава, че човешката дейност вече е причинила глобално затопляне с 1,1 °C над прединдустриалните нива, което води до по-чести и тежки екстремни метеорологични явления, засягащи природата и хората по света. При първият доклад на IPCC от 1990 г. това затопляне беше определено между 0,3 – 0,6 °C спрямо нивата от миналия век. Новите стойности ясно показват тревожната скорост, с която температурата се е повишила само за 30 години.

Един от основните източници на доказателства за климатичните промени са данните от спътниковото наблюдение на Земята. Те са от съществено значение за наблюдението на промените в морското равнище, ледената покривка, концентрацията на парникови газове, селското стопанство и други показатели за изменението на климата. Спътниковите данни също така подпомагат националните и регионалните усилия за изграждане на устойчивост и постигане на нулеви нетни емисии.

В доклада се призовава за политически ангажимент, международно сътрудничество и приобщаващо управление, за да се осигурят ефективни и равноправни действия в областта на климата. Посочена е и нуждата от спешни и координирани действия за намаляване на емисиите на парникови газове, и за адаптиране към последиците от изменението на климата.


Източник: IPCC

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори