Исландия вече разполага с генетичен профил на голяма част от населението си


В резултат от работата си по дългогодишен проект, свързан с изучаването на човешкия геном, компанията Decode осигури на Исландия много  завършен генетичен профил на голяма част от населението.

Исландия е страна с хомогенно население, възлизащо на малко над 320 000. За страната са характерни изключително подробните медицински досиета, както и богатата генеалогична информация.

Компанията Decode от 18 години се занимава с дейности, свързани с изучаването и събирането на генома на възможно най-голяма част от населението. До момента за около 1/3 от населението на страната има достатъчно подробни, макар и непълни данни за генома.

Отделно от това Decode e извършила пълно декодиране на генома на над 2600 души, осигурявайки безценна информация за природата, разпределението и честотата на вариациите на човешкия геном.

Съпоставяйки пълните с частичните данни за генома, учените са успели да идентифицират над 20 милиона генетични вариации.След това към получената информация те са добавили и богатите медицински данни. По този начин те са извлекли информация по какъв начин специфична вариация на ДНК е допринесла за появата и развитието на дадено заболяване. Данните за произхода пък са им позволили да видят как заболяване, предизвикано от ДНК вариация, се е развивало в рамките на дадена фамилия.Полезността на подобно изследване е огромна. Учените вече са открили някои ДНК мутации, които имат отношение към сърдечно-съдовите заболявания, болестта на Алцхаймер и др.Поради еднородността на населението в Исландия, получените данни са достатъчни, за да може да се направи надежден генетичен профил на цялото население. Така например, учените са уверени, че вече имат възможността да извлекат от данните информация за всяка жена, която притежава определени генетични мутации, при които има висока степен на риск за възникване на рак на гърдата.Подобни проекти са в ход и в други страни, но Исландия е първата страна, разполагаща с толкова подробни генетични данни за жителите си.Ползата за науката и оттам за здравето на хората  със сигурност ще са големи. Но проекта има и противници, опасяващи си от това, че ако генетичните данни не се съхраняват сигурно, с тях би могло да се злоупотребява и да се създават условия за неравнопоставеност – напр. работодател, който още при избиране на нов служител, може да не го одобри въз основа на здравен риск, произхождащ от гените му. Засега обаче данните са анонимни, така че, в конкретния случай особено място за притеснение няма. Повечето разумни хора, както и учените, със сигурност биха предпочели да имат пълна генетична картина, която може да им помогне да се преборят или дори да избегнат определено заболяване…

Източник: http://www.nature.com/ng/focus/icelanders/index.html

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори