Изкуственият интелект на Google вече може да се учи без човешка намеса!


Разработваният от Google изкуствен интелект (ИИ) DeepMind отбеляза нова важна стъпка в развитието си. Той може да се самообучава, като използва информацията, която вече притежава. Стъпката е важна, защото обединява възможността за използване на източници на външна информация, с тази чрез използването на неврални мрежи, да се достига до ново познание, като се изхожда от вече налична по-стара информация.

Подобно на истински мозък, невралните мрежи използват взаимосвързани серии от възли за стимулиране на определени центрове, необходими за извършването на дадена задача. Използването на такъв подход позволява на машината да бъде много по-ефикасна в намирането на правилен отговор, при това без непременно да разчита на човешка помощ и подробна информация, постъпваща отвън.

В една от демонстрациите, направени от Google се показва как ИИ е способен да състави цяло фамилно дърво и да открие родствените връзки, като първоначално знае само няколко сигурни връзки между членовете на фамилията:

При друга демонстрация на DeepMind e дадена само обща информация за организацията на Лондонското метро. Чрез новите си възможности системата бързо е съставила план, съдържащ допълнителни пътища за придвижване, като са отчетени сложните връзките между отделните им точки.


Източник и снимка: deepmind.com

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори