Изкуственият интелект се доближи още стъпка по-близо до човешкия


Изследователи от Microsoft публикуваха нов доклад относно нарастващото сходство между изкуствения интелект (ИИ) и човешкия начин на разсъждение. Докладът им разкрива, че ChatGPT-4 на компанията OpenAI вече проявява способности за разсъждение, които в определени моменти са неразличими от човешките. Чрез поредица от задачи, включващи отговори на въпроси, генериране на текст и превод на езици, ChatGPT-4 е демонстрирал забележителна компетентност в задачи, които обикновено изискват умения за разсъждение на човешко ниво.

Особен интерес за изследователите представлява способността на ChatGPT-4 да генерира текст, който практически не се различава от създадено от човек съдържание. В един от експериментите ИИ е помолен да създаде кратък разказ. Полученият резултат е толкова убедително написан, че изследователите не са били способни да го отличат от разказ, написан от човек.

Изследователите смятат, че това е значителен пробив в областта на изкуствения интелект. Те твърдят, че тези новооткрити способности могат да бъдат използвани в най-различни области като здравеопазването, образованието и обслужването на клиенти за разработване на авангардни приложения, задвижвани от ИИ. Те обаче предупреждават и за потенциални злоупотреби, сред които генерирането на фалшиви новинарски статии и създаването на спамботове.

Разработването на ChatGPT-4 представлява важен етап в областта на изкуствения интелект, тъй като това е първият голям езиков модел, който в определени ситуации може да разсъждава като човек. Този пробив разширява потенциала на ИИ да изпълнява сложни задачи, които изискват разбиране и умения за решаване на проблеми на човешко ниво.


Източник: Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4; Sébastien Bubeck, Varun Chandrasekaran, Ronen Eldan, Johannes Gehrke, Eric Horvitz, Ece Kamar, Peter Lee, Yin Tat Lee, Yuanzhi Li, Scott Lundberg, Harsha Nori, Hamid Palangi, Marco Tulio Ribeiro, Yi Zhang; https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.12712

© 2015 — 2024
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори