Изчезващ вид… ли са мъжете?!


Y-хромозомата е символ на мъжествеността, носеща гена SRY, определящ дали един ембрион ще се развие като мъжки (XY) или женски (ХХ). Но също така тя е единствената хромозома, която не е критично важна за живота – жените се справят чудесно и без нея. Нещо повече – Y-хромозомата дегенерира относително бързо, загатвайки възможността един ден напълно да изчезне! Обрича ли това и мъжете на изчезване?

Ако скоростта на дегенерация на Y-хромозомата се запази, то преди пълното ѝ изчезване остават малко повече от 4,6 милиона години. Не е идеално лош „давностен срок“, но в еволюционен план не е и повод за радост.

Дегенерацията произтича от самата природа на Y-хромозомата. Тя не е в състояние да се възползва от генетичната рекомбинация, от „смесването“ на гените при всяко поколение, което помага да се елиминират опасните генетични мутации. Оказва се обаче, че Y-хромозомата крие някои тайни под ръкава си. Като например способността да забави процеса на дегенерация.

Скорошно изследване, проведено от датски учени показа, че Y-хромозомата е способна на големи структурни пренареждания, изразяващи се в придобиването на множество копия на гени, забавящи дегенерацията. Допълнително от това, тя създава необичайни структури, наречени „палиндроми“ – ДНК последователности, които се четат по един и същ начин и от двете страни -, които допълнително забавят загубата на гени.

Дали Y-хромозомата ще изчезне напълно е въпрос, по който мненията на учените са разделени. Част от тях считат, че защитните ѝ механизми ще са достатъчни, за да спрат дегенерацията в някакъв момент. Друга част са на обратното мнение – „залезът“ на тази хромозома е неизбежен. Да допуснем, че изчезне. Това означава ли, че дните на мъжете са преброени?

Оказва се, че изчезването на Y-хромозомата не е задължително равнозначно на изчезване на мъжкия пол. Всъщност в природата вече има подобни случаи (например при вид японски плъхове), при които въпреки пълното изчезване на Y-хромозомата, вида продължава да се размножава както досега.

В известните на науката случаи всичко, до което е довело пълното разпадане на Y-хромозомата, е, че SRY гена просто се е преместил в друга хромозома, правещ я да изпълнява подобна роля на вече изчезналата. Така, че, дори Y-хромозомата да изчезне, а генното инженерство да направи нуждата от нея излишна, вероятно няма да се стигне лесно до общество, в което хората вече не се размножават по естествен начин…


Източници: link.springer.com; PLOS Genetics

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори