Изследване хвърля нова светлина върху произхода на езика


Международно изследване хвърли нова светлина върху произхода на някои от най-популярните езици в света.

Понастоящем около 3 милиарда души говорят език, който е част от семейството на Индоевропейски езици. Тези езици се говорят из цяла Европа, а също и в Централна, Западна и Южна Азия и сред тях са английски, испански, руски, и хинди. Причината, поради която има връзка между тези езици, обаче е предмет на научни полемики вече над 200 години.

Ново изследване, включващо и ДНК анализ, подсказва, че поне част от говорените в Европа езици, са резултат от голяма миграция от Източна Русия.

В рамките на изследването са изучени геномите на над 90 древни европейци на възраст между 3000-8000 години. Чрез получените резултати може да се проследи техния произход.

Данните сочат, че в Европа по време на Каменната ера, е имало две големи обновявания на населението.

Първото е било пристигането на първите европейски фермери, дошли от земите на днешна Турция. Те смесили гените си със съществуващото население, което по онова време се изхранвало предимно чрез лов.

По-късно преди около 4500 в Европа дошла втора голяма вълна от хора, този път от източните руски степи. Според учените, тази голяма вълна от хора със сигурност е оказала дълготраен ефект върху говоримите езици на континента.

Данните от това генетично изследване съвпадат и лингвистични изследвания, заключили, че преди около 5000 години трябва да е дошла голяма група хора.

Новите данни поставят под въпрос наложилата се до момента теория, че всички Индоевропейски езици дължат произхода си предимно на първите фермери, дошли от Анатолия преди повече от 8000 години.

Източник: http://phys.org/news/2015-03-popular-theory-languages.html

Снимка: Pixabay

© 2015 — 2023
zanaukata.eu

Харесайте ни във Facebook!


Затвори